Rua Boaventura, 1797 - LJ 9 - Liberdade, Belo Horizonte-MG