Rua Afonso Pena, 84 - Ap-401 - Tijuca, Rio de Janeiro-RJ