Rua Porto Seguro, 485 - Jardim Guanabara, Rio de Janeiro-RJ