Avenida Cristiano Machado, n. 4.000 - Minas Shopping - , Belo Horizonte-MG, 31910-810