Rua General Osório, 366 - Hamburgo Velho, Novo Hamburgo-RS