Av Presidente Juscelino Kubitschek Oliveira, 870 - Zona 2, Maringá-PR, 87010-440