Rua General Osório, 316 - Hamburgo Velho, Novo Hamburgo-RS