Rua Dona Alzira, 700 - CS 5 - Sarandi, Porto Alegre-RS