Rua Piraquara, 270 - , Belo Horizonte-MG, 30530-580