Rua Boaventura, 1757 - LJ 1 - Liberdade, Belo Horizonte-MG