Avenida Santos Dumont, 289 - Centro, Epitaciolândia-AC