Rua General Osório, 292 - Hamburgo Velho, Novo Hamburgo-RS