Avenida Reynaldo Kayser, 1111 - Canudos, Novo Hamburgo-RS