Rua Monteiro Lobato, 261 - Lj-05 - Ouro Preto, Belo Horizonte-MG