Rua Olinto F O Freitas, 69 - Planalto, Bento Gonçalves-RS