Rua General Osório, 581 - Hamburgo Velho, Novo Hamburgo-RS