Rua General Osório, 1038 - Hamburgo Velho, Novo Hamburgo-RS