Avenida Juscelino Kubitschek, 3.340 - , Anápolis-GO, 75105-080