Rua Geraldo Faria Souza, 714 fd - , Belo Horizonte-MG, 31035-510