Rua General Osório, 478 - Hamburgo Velho, Novo Hamburgo-RS