Rua General Osório, 1155 - S-2 - Hamburgo Velho, Novo Hamburgo-RS