Rua Thomaz Edison, 505 - Sala 12 - Centro, Farroupilha-RS