Rua Sargento Pierroti, 531 - S-2 - Centro, Limeira-SP