Rua Henrique Sammartino, 204 - Vila Anita Costa, Jandira-SP