Avenida Juscelino Kubitschek, 831 - , Anápolis-GO, 75110-390