Rodovia Amaral Peixoto, 1021 - RIO DO OURO, Niterói-RJ