Rua Mahatma Gandhi, 100 - Santa Ines, Vila Velha-ES