Av Victor Hugo Kunz, 2386 - Hamburgo Velho, Novo Hamburgo-RS, 93537-490